gtag('config', 'G-JKBEKLP15W');
  • Wirtualne Archiwum Pasterstwa
    Wirtualne Archiwum Pasterstwa to nowa inicjatywa Fundacji. Celem platformy jest gromadzenie i opracowanie zbiorów, głównie fotografii, dotyczących profesji pasterstwa w Karpatach i innych górach w środkowej, wschodniej i południowej Europy. Kolekcje podzielone są regionami geograficznymi, a w planach jest też przedstawienie konkretnych przedstawicieli tej profesji i ich warsztat.

    Platforma wykonana jest w ramach zadania:

1/4