gtag('config', 'G-JKBEKLP15W');
Polityka prywatności/Polityka cookie
Polityka prywatności/Polityka cookies

 

I. Wprowadzenie

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwane dalej w skrócie ,,RODO”.

Zależy nam na zachowaniu prywatności oraz bezpieczeństwie danych osobowych naszych Użytkowników, a także na zapewnieniu Użytkownikom możliwości realizowania wszystkich przysługujących im w związku z RODO praw.

Niniejsza Polityka Prywatności, zwana dalej ,,Polityką”, opisuje sposób, w jaki Fundacja Przestrzenie Dziedzictwa z siedzibą w Krakowie, dalej zwana „Fundacją”, gromadzi, przechowuje i wykorzystuje informacje o Użytkownikach odwiedzających jej  serwis zwany dalej ,,Serwisem” pod adresem internetowym:  fundacjapd.pl

Jest to dokument o charakterze informacyjnym

 

II. Kto jest Użytkownikiem Serwisu i jakie dane są chronione?

1. Użytkownikiem jest każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej z usług lub funkcjonalności udostępnianych w Serwisie.

2. Chronione są dane osobowe Użytkownika,  zwane dalej danymi, które są zbierane w ramach korzystania przez Użytkownika z naszych usług, w tym stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności udostępnianych przez Fundację Przestrzenie Dziedzictwa w Serwisie, w tym zapisywane w plikach cookies (tzw. ciasteczka), które są instalowane w naszym Serwisie przez nas oraz przez naszych sprawdzonych partnerów i podwykonawców.

Dane osobowe to wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej, w tym nr IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz innej podobnej technologii.

 

III. Kto jest administratorem  danych Użytkownika?

Administratorem  danych Użytkownika jest Fundacja Przestrzenie Dziedzictwa, z siedzibą w Krakowie,  ul. Na Błonie 52e, wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy pod numerem  KRS 0000814194, NIP 6772448287, e-mail: info@fundacjapd.pl

 

IV. Jakie są podstawy prawne przetwarzania danych?

1. Każde przetwarzanie danych Użytkownika w naszych serwisach oparte jest na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej:

Podstawą prawną przetwarzania danych Użytkownika w celu realizacji prowadzonej działalności Fundacji i świadczenia usług dla Użytkowników Serwisu, w tym dopasowywania ich do zainteresowań Użytkownika, analizowania ich w celu udoskonalania świadczonych usług oraz mechanizmów zapewniających bezpieczeństwa jest niezbędność do wykonania umów o ich świadczenie (tymi umowami są zazwyczaj regulaminy lub podobne dokumenty dostępne w usługach, z których korzystasz) (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
w celach analitycznych, statystycznych i administracji własnego Serwisu Fundacji – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu statystyk zapytań zgłaszanych przez Użytkowników za pośrednictwem Serwisu w celu doskonalenia jego funkcjonalności.
przetwarzanie danych Użytkownika w celach marketingowych, w tym za pośrednictwem podmiotów trzecich odbywa się wyłącznie na podstawie odrębnej dobrowolnej zgody Użytkownika.
 

V. W jakim celu przetwarzamy dane Użytkownika?

1. Dane Użytkownika przetwarzane są w celu:

prowadzenia działalności Fundacji,  w tym otrzymywania darowizn oraz świadczenia usług,  
odpowiedzi na zapytania wysyłane do nas drogą mailową i przez formularze elektroniczne obecne na stronie,
administracyjnym, analitycznym, statystycznym oraz zapewniających bezpieczeństwo Serwisu,  
w celach marketingowych, wyłącznie pod warunkiem wyrażenia  przez Użytkowników stosownych zgód.
2.  Dane osobowe uzyskiwane są jedynie, gdy Użytkownik udostępni je w trakcie rejestracji, przesyłając pocztą elektroniczną, wypełniając formularz, przekazując darowiznę,  składając zamówienia na usługi, w zapytaniach kierowanych do Fundacji oraz w podobnych sytuacjach, w których użytkownik zdecydował się przekazać takie informacje Fundacji jak np. zgoda na przesyłanie informacji marketingowych w formie newsletteru. Wyjątkiem od tej zasady są pliki cookies o których mowa dokładnie w tej Polityce, a które zapisują się na urządzeniu Użytkownika w czasie  przeglądania Serwisu.

3. Formularze i zapytania e-mailowe. Administrator umożliwia skontaktowania się z nim poprzez elektroniczne formularze kontaktowe i kontakt e-mail. Korzystanie z formularzy wymaga podania danych osobowych, niezbędnych do skontaktowania się z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Użytkownik może podać także inne dane, w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane i niezbędne w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości jego obsługi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne. Informacja ta dotyczy również zapytań skierowanych do Administratora drogą mailową.

4. Dane Użytkownika nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych ani do państw trzecich spoza systemu gospodarczego Unii Europejskiej.

5. Staramy się nie identyfikować naszych użytkowników, a zbierane w dziennikach logów dane wykorzystywane są wyłącznie do administrowania serwisem, jego poprawy i zapewnienia bezpieczeństwa. Podobnie jak większość serwisów internetowych, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Nie łączymy powyższych danych z konkretnymi osobami przeglądającymi stronę WWW. Pliki z logami mogą być analizowane m.in. w celu określenia częstotliwości odwiedzin konkretnych serwisów oraz znalezienia i identyfikacji potencjalnych błędów.

 

VI. Polityka Cookies

1. Co to są pliki cookies ?

Serwis stosuje tzw. cookies. Są to małe pliki tekstowe zapisywane na urządzeniach Użytkownika w czasie przeglądania przez  niego serwisów internetowych w określonej przeglądarce. Pliki te pozwalają na przechowywanie określonych informacji na urządzeniu Użytkownika, a następnie ich odczytanie przez serwis, który te pliki wysłał. Cookies zawierają zwykle oprócz nazwy domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, także czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikatowy numer.

2. Do czego służą cookies?

 

2.1. Pliki te służą m.in. do korzystania z różnych funkcji przewidzianych na danej stronie internetowej lub potwierdzenia, że dany użytkownik widział określone treści z danej witryny internetowej.

2.2 Rodzaje plików cookies

2.2.1 Niezbędne do działania Serwisów. Należące do tej kategorii pliki Cookies wykorzystywane są, aby zapewnić:

utrzymanie sesji użytkownika;
zapisanie stanu sesji użytkownika;
umożliwienie autoryzacji z wykorzystaniem Serwisu logowania;
monitoring dostępności usług.
 

2.2.2 Ułatwiające korzystanie z serwisów. Są one wykorzystywane, aby umożliwić:

 

przywrócenie ostatnio odwiedzanego widoku przy następnym zalogowaniu do produktu;
zapamiętanie wyboru użytkownika w kwestii zaprzestania wyświetlania wybranego komunikatu lub wyświetlenia go określoną liczbę razy;
utrzymania sesji Użytkownika serwisu internetowego po zalogowaniu (nie trzeba logować się każdorazowo przy przechodzenie na kolejne podstrony serwisu)
przywrócenie sesji użytkownika;
sprawdzenie czy zapis do plików Cookies funkcjonuje prawidłowo;
dopasowanie zawartości witryn serwisu do preferencji użytkowników i optymalizacji korzystania przez niego z Serwisu;
kreowaniu statystyk i przeprowadzania analiz w celu poprawy jakości, bezpieczeństwa i administracji Serwisu;
2.3 Serwis nie przechowuje żadnych informacji o konfiguracji sprzętowej komputera lub programach zainstalowanych na komputerze Użytkownika.

3. Zmiana ustawień plików cookies

Najczęściej przeglądarka internetowa Użytkownika ma zapisane domyślnie ustawienie, żę dopuszcza przechowywanie cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Poziom ochrony przed Cookies ustawia się w każdej przeglądarce, aż do całkowitego blokowania plików Cookies. Informacje jak to zrobić znaleźć można w informacjach swojej przeglądarki internetowej. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także uniemożliwiać lub utrudniać korzystanie z niektórych funkcji strony. Ustawienia przeglądarki na  urządzeniu Użytkownika pozwalające na zapisywanie plików oznaczają, że wyraża on  zgodę, aby pliki te zapisywane były na jego urządzeniu do których Serwis będzie uzyskiwać dostęp.

4. Google Analytics i inne mechanizmy podmiotów trzecich

4.1 Pliki cookies są także wykorzystywane do umożliwienia działania funkcji Google Analytics, dzięki której otrzymujemy  i analizujemy informacje statystyczne dotyczące m.in. częstotliwości odwiedzanych stron, skuteczności naszych kampanii marketingowych czy czasu spędzanego w Serwisie. Informacje te wykorzystujemy do poprawienia jakości Serwisu. Szczegółowe informacje można otrzymać na stronie tej usługi podany poniżej.

4.2. Na naszych stronach mogą znaleźć się wtyczki i funkcjonalności podmiotów trzecich, które posiadają własne Polityki prywatności i zasady przetwarzania danych osobowych. Funkcjonalności te wykorzystywane są w celu:

monitorowania ruchu na naszych stronach WWW;
zbierania statystyk pozwalających zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych serwisów i umożliwiają nam dopasowywanie naszych serwisów i usług do potrzeb odwiedzających osób;
wykorzystanie narzędzia do komunikacji;
integracji z portalami społecznościowymi;
realizacji płatności internetowych.
4.3. Zewnętrzne funkcjonalności, które będziesz mógł spotkać na naszych stronach, to:

Google Analytics – więcej: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/
Facebook -   więcej: facebook.com
Twitter – więcej https://twitter.com/
Pinterest - więcej:   https://pl.pinterest.com/
 

VII.  Prawa Użytkownika

Użytkownik ma prawo:

dostępu do swoich danych,
ich sprostowania lub usunięcia,
uzyskania ich kopii,
przenoszenia danych,
żądania ograniczenia ich przetwarzania,
wniesienie sprzeciwu,
wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
w wypadku udzielenia zgody, wycofania udzielonej zgody w każdym momencie przy czym zgodnie z prawem cofnięcie uprzednio wyrażonej zgody nie wpłynie na legalność przetwarzania danych przed jej wycofaniem.
VIII. Pytania i skargi

W razie pytań lub skarg związane ze świadczonymi przez nas usługami,  prosimy o kontakt mailowy: info@fundacjapd.pl

W razie pytań odnośnie przetwarzania przez danych Użytkownika, Polityki Prywatności/Polityki Cookies,  a także jeżeli Użytkownik chce wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych prosimy o kontakt mailowy: info@fundacjapd.pl

W powyższych sprawach możesz się kontaktować z nami również drogą korespondencyjną na adres:
Fundacja Przestrzenie Dziedzictwa

ul. Na Błonie 52e, 30-147 Kraków

 

IX. Komu przekazujemy dane Użytkownika?

Odbiorcą danych osobowych mogą być podwykonawcy Fundacji Przestrzenie Dziedzictwa w zakresie świadczonych przez nich usług, w tym informatycznych, księgowych etc.. Nie mają oni prawa korzystać z danych Użytkownika w swoich celach.

Gdy dane Użytkownika przekazywane są odbiorcom danych, aby zrealizować usługę czy dostarczyć produkt lub w innych celach, do których zostało udzielone przez Użytkownika upoważnienie, używa się takich środków technicznych i organizacyjnych, które zapewniają rygor przestrzegania odpowiednich przepisów prawa dotyczących bezpieczeństwa danych.

Dane Użytkownika nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani udostępniane organizacjom międzynarodowym, z wyjątkiem powierzenia przetwarzania, w niektórych przypadkach, naszym zaufanym partnerom wymienionym w Polityce Prywatności.

 

X. Jak długo przetwarzamy dane Użytkownika?

Długość przetwarzania danych Użytkownika jest uzależniona od tego w jakim celu zostały nam przekazane. Czasy te określamy w naszych klauzulach informacyjnych, które umieszczamy przy okazji zbierania danych. Logi będą przez nas przechowywane są przez czas nieokreślony i wspierać będą administrowanie serwisem m.in. poprzez generowanie statystyk. Ich zawartość będzie ujawniana wyłącznie osobom upoważnionym do administrowania serwerem.

Fundacja dołoży należytej staranności w celu odpowiedniego zabezpieczenia przekazanych danych osobowych, a w szczególności przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.

Niezależnie od tego  dane Użytkownika będą przetwarzane do czasu:

odwołania wyrażonej przez niego zgody,
 na czas wykonania łączącej nas z Tobą umowy i spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.
XI. Czy podanie danych jest obowiązkowe?

Podanie danych jest dobrowolne, jednak trzeba pamiętać, że w wielu przypadkach nie będziemy mogli świadczyć określonych usług, jeśli nie uzyskamy potrzebnych nam do tego danych.

XII. Zawartość Serwisu. Wszelkie prawa zastrzeżone

Wszelkie treści oraz zdjęcia, grafiki, schematy, wykresy itp. zamieszczone w Serwisie oraz przesyłane w formie newsletteru stanowią przedmiot praw Fundacji oraz jej partnerów i współpracowników i podlegają ochronie prawami autorskimi i własności intelektualnej.

Prosimy o niekopiowanie, nierozpowszechnianie, niepublikowanie i nieprzetwarzanie zawartości strony w części oraz w całości. Na wykorzystywanie treści oraz pozostałych materiałów musicie uzyskać naszą pisemną zgodę.

XIII. Odnośniki do innych stron

Polityka Prywatności ma zastosowanie wyłącznie do stron internetowych należących do Fundacji. Serwisy internetowe Fundacji mogą zawierać odnośniki do innych stron WWW. Nie możemy zagwarantować wysokich standardów dotyczących prywatności na innych stronach internetowych, do których zamieszczamy linki, ani nie przyjmujemy na siebie odpowiedzialności za zawartość innych stron internetowych, a Polityka Prywatności nie ma zastosowania do żadnych stron, do których linki zamieszczamy.

Sugerujemy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności dotyczącymi tych stron.

XIV. Zmiany

W przypadku zmiany Polityki Prywatności, wprowadzone zostaną do niej odpowiednie modyfikacje i umieszczone na tej stronie.