Wirtualne Muzeum Ikon
Zapraszamy na nową stronę Wirtualnego Muzeum Ikon. Można tu będzie obejrzeć wybrane zbiory znajdujące się  w kolekcji Fundacji Przestrzenie Dziedzictwa dotyczące ikon, malowideł sakralnych i  fresków  pochodzących z Polski, Słowacji, Rumunii, Grecji, Macedonii Północnej i Albanii. W najbliższych miesiącach platforma zostanie uzupełnione o pierwsze eksponaty

Zobacz stronę główną Wirtualnego Muzeum Ikon